The Hill: Rick Scott's hurricane response boosts potential Senate run

The Hill: Rick Scott’s hurricane response boosts potential Senate run